Vaše 2% z dane podporia stromy v meste.

Aktivity občianskeho združenia Stromosvet prepájajú dve oblasti, ktoré spolu úzko súvisia – zdravie a životné prostredie. Stromy potrebujeme viac ako kedykoľvek predtým. Podľa aktuálnych štúdií zelená infraštruktúra v mestách môže pomáhať zmierniť aj niektoré nepriaznivé dopady pandémie na duševné zdravie. »

Vďaka Vašim dvom percentám z dane budeme môcť rozšíriť naše projekty.

Údaje pre poukázanie 2 % z dane

IČO: 52605655 (vo formulári má byť zarovnané sprava)

Právna forma: občianske združenie

Obchodné meno (názov): Stromosvet, o.z.

Sídlo: Kozia 766/25, 811 03 Bratislava – Staré Mesto
Naše projekty


Kultivovanie stanovíšť stromov v meste

Cieľom je podporiť odolnosť stromov v uliciach voči negatívnym vplyvom mestského prostredia. V záujme udržania zelene je potrebné stanovištiam stromov v uliciach mesta venovať pozornosť a zvyšovať povedomie obyvateľov. Aj malé opatrenia môžu pomôcť zlepšiť pôdne pomery, podporiť zadržiavanie vody a prispieť ku krajšiemu i zdravšiemu verejnému priestoru v meste.

Aktivita v spolupráci s dobrovoľníkmi zahŕňa vyčistenie nespevnených plôch v okolí stromov s dôrazom na ochranu koreňovej sústavy a bázy kmeňa každého stromu (v zmysle arboristických štandardov). Následne podľa možností lokality dopĺňame kvalitný mulč. Mulčovanie pôdy okolo stromu znižuje odparovanie vody z povrchu pôdy, zmierňuje extrémne teplotné výkyvy, obmedzuje rast burín a zvyšuje biologickú aktivitu v pôde. V niektorých výsadbových štvorcoch odsúhlasených miestnou samosprávou majú lokálne komunity možnosť zasadiť a udržiavať trvalky. Nenáročné rastliny môžu ozeleniť verejný priestor a vytvoriť psychologickú bariéru pred znečisťovaním stanovíšť stromov.


Edukačné webináre k starostlivosti o stromy v meste

Pripravujeme bezplatné vzdelávacie webináre v spolupráci s odborníkmi zamerané na viaceré oblasti starostlivosti o stromy v mestskom prostredí. Stromy sú živé organizmy, ktoré pre udržanie zdravia a vitality v náročných podmienkach mesta potrebujú starostlivosť. Ohrozuje ich najmä sucho, horúčavy, zhutnenie a znečistenie pôdy. V meste neustále bojujú o priestor s podzemnými inžinierskymi sieťami, parkoviskami, elektrickým vedením a dopravou. Čelia tiež mechanickým poškodeniam pri stavebnej činnosti, pri parkovaní automobilov a čoraz extrémnejším prejavom počasia. Cieľom edukačných aktivít je zvyšovať informovanosť verejnosti a motivovať zainteresovaných aktérov k pozitívnej zmene.

Hlavné témy:
Ako môžeme všetci pomôcť stromom v mestskom prostredí
Ekosystémový prístup k starostlivosti o stromy v meste
Arboristické štandardy ochrany stromov pri stavebnej činnosti