Čo prinášajú lesné kúpele?

Lesné kúpele „forest bathing“ či takzvané „shinrin-yoku” z japonského originálu znamená „ponorenie sa do atmosféry lesa“. Metóda má pôvod v Japonsku, vznikla v 80. rokoch a postupne sa tam stala súčasťou preventívnej zdravotnej starostlivosti. Aj vďaka vedeckým výskumom o zdravotných výhodách lesných kúpeľov sa táto wellbeing aktivita a informácie o jej benefitoch rozširujú do mnohých krajín sveta.

Vždy sme intuitívne cítili, že pokojná prechádzka v lese má upokojujúci a regeneračný účinok. Dnes už rozumieme aj viacerým mechanizmom, ktoré za týmito liečivými účinkami prírody stoja. V prírodnom prostredí sa aktivuje parasympatický nervový systém, ktorý je zodpovedný za regeneráciu organizmu a pomáha nám uvoľniť sa. » Vieme aj to, že stromy uvoľňujú do svojho okolia biologicky aktívne látky tzv. fytoncídy podporujúce našu imunitu. Tieto organické zlúčeniny priaznivo pôsobia na tvorbu a aktivitu NK-buniek (natural-killer cells), ktoré sú veľmi dôležitou súčasťou nášho imunitného systému. »

Lesné kúpele prinášajú ľuďom žijúcim v rušných mestách možnosť, ako podporiť svoje zdravie a duševnú pohodu v rýchlej dobe plnej informácií a požiadaviek.


Máte pocit únavy? Potrebujete si oddýchnuť? Chcete zlepšiť kvalitu vášho spánku alebo podporiť schopnosť sústredenia sa a kreatívneho myslenia? Doprajte si lesný kúpeľ.

Všímavo strávený čas v prírodnom prostredí má totiž množstvo benefitov. Pomôže vám spomaliť, odbúrať stres, či obnoviť vnútornú rovnováhu. Ponúka priestor na vnímanie prírody so zapojením zmyslov, sprítomnenie sa v danom momente a pozorovanie vlastných myšlienok a emócií.

Lesné kúpele môžu pomôcť:

● redukovať stres » a ako prevencia ochorení súvisiacich so stresom »

● zlepšiť psychickú pohodu »

● podporiť kvalitnejší spánok »

● pozitívne ovplyvniť sústredenie » a kreativitu »

● podporiť zdravie » a posilniť imunitu »

Ďalšie relevantné informácie môžete nájsť v sekcii odporúčané články a videá.


Najčastejšie otázky:


Pre koho je vhodný lesný kúpeľ?

Lesné kúpele sú navrhnuté tak, aby boli prístupné ľuďom s rôznou mierou fyzickej kondície. Trasa býva prispôsobená a aktivity prebiehajú v pomalom tempe. Cieľom nie je fyzický výkon (vzdialenosť, ktorá sa prejde), ale tréning všímavosti v prírode počas prechádzky (učíme sa sústrediť na prítomný okamih).

Aký je rozdiel medzi lesným kúpeľom a lesnou terapiou?

V praxi často dochádza k zámene týchto dvoch pojmov a uplatňujú sa rôzne prístupy. Medzinárodné Centrum lesnej terapie FTH rozlišuje tieto kategórie.

Lesný kúpeľ je wellness aktivita, ktorej cieľom je zlepšiť psychickú pohodu, podporiť zdravie a pomáhať v prevencii ochorení súvisiacich so stresom. Opiera sa o vedomé zapojenie zmyslov pri vnímaní prírody a princípy všímavosti. Lesné kúpele môžete vyskúšať sami alebo pod vedením vyškoleného inštruktora. Naše prechádzky a workshopy prebiehajú s certifikovanou inštruktorkou lesných kúpeľov.

Lesná terapia je metóda založená na princípoch lesného kúpeľa, ktorá sa obvykle zameriava na špecifické problémy v oblasti fyzického a duševného zdravia. Lesná terapia pod vedením sprievodcov bez kvalifikácie v psychológii, psychoterapii či medicíne, nemôže nahrádzať odbornú zdravotnú starostlivosť. Terapia lesom môže pôsobiť ako doplnok k štandardnej liečbe a v procese rekonvalescencie.  Prechádzky

Lesný kúpeľ nie je bežná prechádzka. Cieľom je počas všímavo stráveného času v lese „byť tu a teraz“, nie iba „ísť tam“. Príroda nie je len pekným pozadím. Všímavá prechádzka poskytuje priestor na to, aby sme vnímali prírodu so zapojením zmyslov, sprítomnili sa v danom momente, sledovali svoje myšlienky a pocity. Lesné kúpele sú možnosťou ako spomaliť, doplniť energiu a zregenerovať telo aj myseľ.


Aktuálne akcie

V rámci medzinárodného podujatia International Forest Therapy Days 2023 sme uskutočnili všímavú prechádzku v Bratislavskom lesoparku.

Ďalšie prechádzky plánujeme na jar 2024. Ak máte záujem byť informovaní o našich budúcich aktivitách, prihláste sa na odber štvrťročného newslettera.


Workshopy / Kurzy

Naše workshopy a vzdelávacie kurzy sú určené pre tých, ktorí sa chcú naučiť ako podporiť benefity všímavo stráveného času v prírodnom prostredí. Účastníci majú možnosť vyskúšať a osvojiť si jednoduché cvičenia zamerané na podporu zdravia a duševnej pohody. Pravidelný pobyt v prírode vytvára priestor na spomalenie a stimuluje schopnosť sústrediť sa a kreatívne myslieť.Team Wellbeing

Na základe overených skúseností pripravujeme štrukturované aktivity pre pracovné tímy a kolektívy akéhokoľvek druhu. Odporúčame ich organizáciám, ktorých zamestnanci majú sedavé zamestnanie, sú vyčerpaní stresom z práce, trávia veľa času online a cítia úbytok energie. Náš inovatívny program Nature-Based Stress Reduction poskytuje priestor pre aktívnu regeneráciu a odbúranie stresu. Koncept našich aktivít zároveň podporuje sústredenie sa a kreativitu.