Kto sme


Občianske združenie Stromosvet, o.z., so sídlom Kozia 766/25, 811 03 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 52605655, zapísané v Evidencii občianskych združení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky s registračným číslom VVS/1-900/90-57160 (ďalej len „združenie“) ako prevádzkovateľ, Vám nižšie poskytuje informácie o spracúvaní a ochrane Vašich osobných údajov. Adresa našej webovej stránky je: https://www.stromosvet.sk a kontaktný email info@stromosvet.sk.


Aké osobné údaje spracúvame


Získavame rôzne údaje na rôzne účely v závislosti od typu aktivít, ktoré Vás zaujímajú.

I. Údaje pri prihlásení sa na odber newslettera

Pre tých, ktorí majú záujem o aktuálne novinky o aktivitách, ktorým sa venuje naše združenie, zasielame elektronicky newsletter. Na to, aby ste ho mohli dostávať, nám poskytujete Vaše meno a emailovú adresu. Z odberu newslettera sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

II. Údaje pri prihlásení sa na naše aktivity

Pre tých, ktorí majú záujem o naše služby, je nevyhnutné poskytnúť základné údaje, aby sme ich mohli kontaktovať za účelom dohodnutia si bližších podmienok uskutočnenia jednotlivých aktivít. Za týmto účelom potrebujeme Vaše meno, priezvisko, emailovú adresu a v niektorých prípadoch aj Vaše telefónne číslo. Pre účely účtovníctva spracovávame Vaše fakturačné údaje.

III. Údaje získané pri využívaní webstránok

Návštevou a prehliadaním našich webstránok získavame údaje o tom, ako naše služby využívate s cieľom zlepšenia našich služieb na základe analýzy dát.


Za akým účelom spracúvame osobné údaje


I. Informovanie o našich aktivitách a novinkách

Údaje spracúvame, aby sme záujemcom mohli zasielať aktuálne informácie z oblastí, ktorým sa venuje naše združenie.

II. Realizácia našich aktivít

Údaje spracúvame, aby sme záujemcov mohli kontaktovať za účelom dohodnutia si bližších podmienok uskutočnenia jednotlivých aktivít.

III. Správa webstránok a zlepšovanie našich služieb

Súbory cookies

Čo sú to cookies? Cookies sú malé textové súbory, ktoré webová lokalita ukladá do vášho počítača, mobilu alebo iného zariadenia. Cookies používané združením umožňujú webovej lokalite rozpoznať vás a následne vám sprístupniť požadovanú službu. Prostredníctvom cookies môže webová lokalita zaznamenať taktiež nastavenia vášho internetového prehliadača, jazyka, ktorý uprednostňujete a pod. Vaša budúca návšteva webovej lokality tak môže byť rýchlejšia a komfortnejšia. Bez súborov cookies by prehliadanie webovej lokality bolo komplikovanejšie a jej funkčnosť by nemusela byť bezchybná. Cookies pomáhajú združeniu neustále skvalitňovať a rozvíjať nastavenia svojich služieb a prispôsobovať ich práve vašim preferenciám a potrebám. Na základe cookies možno analyzovať a štatisticky vyhodnocovať používanie služieb na webovej lokalite a následne vylepšovať jej obsah či funkčnosť ako aj efektívnejšie a relevantnejšie cieliť marketingovú komunikáciu.

Ak sú cookies v prehliadači povolené, uložia sa na počítači používateľa, zvyčajne ako krátky textový súbor na zvolené  miesto.  Pri každej ďalšej  požiadavke na  stránku z toho istého webového sídla potom prehliadač tieto dáta posiela späť serveru, v prípade dočasných cookies len po dobu trvania aktuálnej návštevy (session), v prípade permanentných aj pri  každej  ďalšej návšteve.  Cookies zvyčajne slúžia na rozlišovanie jednotlivých užívateľov, ukladajú sa do nich používateľské predvoľby a pod.

Ako spravovať a vymazať cookies? Internetové prehliadače zvyčajne automaticky prijímajú cookies už v preddefinovanom nastavení. Pomocou nastavenia svojho prehliadača môžete cookies úplne odmietnuť alebo selektívne prijímať iba niektoré cookies a taktiež môžete vymazať cookies uložené vo vašom počítači, mobile alebo inom zariadení. Ak nechcete, aby združenie cookies vo vašom prehliadači používalo, môžete prehliadač nastaviť tak, aby cookies odmietal alebo aby vás informoval o pokuse uložiť cookies do vášho zariadenia vždy, keď sa o to webová lokalita pokúsi. Pokiaľ však používanie cookies úplne odmietnete, webovú lokalitu síce budete môcť naďalej navštíviť, avšak niektoré jej vlastnosti nemusia fungovať správne.

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa správa rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku. Webstránky tretích strán majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov.

Analytika

Webová stránka www.stromosvet.sk nepoužíva Google Analytics slúžiaci na analýzu návštevnosti webstránok. Nezbierajú sa informácie, na základe ktorých by bolo možné zistiť vašu totožnosť. Všetky informácie sú anonymné prostredníctvom anonymizácie IP adries.


Aké práva máte nad svojimi údajmi


V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte nasledujúce práva:

právo na jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako používame Vaše osobné údaje a aké sú Vaše práva (na to slúži aj tento dokument);

právo na prístup k Vašim osobným údajom a poskytnutie ďalších informácií súvisiacich s ich spracúvaním zo strany združenia;

právo na opravu nesprávnych a neúplných osobných údajov;

právo na vymazanie Vašich osobných údajov, predovšetkým ak (a) už nie sú ďalej potrebné pre ďalšie spracúvanie; (b) ste odvolali svoj súhlas na ich spracúvanie; (c) ste oprávnene namietali voči ich spracúvaniu; (d) sa spracúvali nezákonne; alebo (e) musia byť vymazané v zmysle právnych predpisov;

právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, ak (a) napadnete správnosť osobných údajov po dobu, kým overíme ich správnosť; (b) spracúvanie je protizákonné; (c) ich už nepotrebujeme, ale údaje potrebujete Vy na účely uplatnenia Vašich právnych nárokov alebo ak (d) namietate proti ich spracúvaniu po dobu, kým overíme, či naše oprávnené dôvody prevažujú nad Vašimi záujmami;

právo podať námietky proti spracúvaniu Vašich osobných údajov v prípade, že ich spracúvame (a) na účely priameho marketingu alebo (b) na účely našich oprávnených záujmov;

právo získať svoje osobné údaje a preniesť ich k inému prevádzkovateľovi; a

právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. č.: +421-2-3231-3220, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.


Právny základ spracovania údajov


Váš súhlas

Súhlas využívame pri zasielaní marketingových oznámení. Váš názor si vážime a preto poskytnutie služby nikdy nie je podmienené poskytnutím súhlasu so zasielaním newslettera. Svoj udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať.


S kým zdieľame vaše údaje


Vaše osobné údaje poskytujeme tretej osobe len, ak nám to prikazuje zákon alebo ak je to nevyhnutné na dosiahnutie stanoveného účelu. Na zabezpečenie niektorých aktivít, používame na to určené produkty a služby externých spoločností (Websupport, Google, Mailchimp). Tie sú tzv. sprostredkovateľom a môžu prísť do kontaktu s vašimi osobnými údajmi. Ide o profesionálne spoločnosti, ktoré chránia osobné údaje na najvyššej úrovni a garantujú splnenie požiadaviek na základe platných právnych predpisov.


Ako chránime vaše údaje


Pre zabezpečenie bezpečnosti a dôvernosti Vašich osobných údajov, ktorá je pre nás mimoriadne dôležitá, využívame technické a organizačné opatrenia najmä na ochranu pred neoprávneným prístupom k údajom a ich zneužitím, zaistenie bezpečnosti našich IT systémov ako aj obnovu dát v prípade incidentu. Kde je to vhodné, využívame na ochranu Vašich údajov šifrovanie. Všetky opatrenia pravidelne vyhodnocujeme a aktualizujeme.


Kontaktné informácie


Ak máte otázky ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov alebo potrebujete akúkoľvek inú súvisiacu pomoc, obráťte sa na kontaktnú osobu združenia pre oblasť ochrany osobných údajov, a to elektronicky na adrese info@stromosvet.sk alebo písomne na adrese Stromosvet, o.z., Kozia 766/25, 811 03 Bratislava – Staré Mesto.

Ak nie ste spokojní so spôsobom, ktorým Vaše osobné údaje získavame, zdieľame alebo používame, uvítali by sme, keby ste nás o tom informovali. Kontaktovať nás môžete na adrese uvedenej vyššie, prípadné nedostatky odstránime. Ak sa domnievate, že spracúvanie porušuje platné predpisy na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov.