Prečo potrebujeme stromy v meste?

Filtrujú škodliviny z ovzdušia a zachytávajú prachové častice.

Produkujú kyslík a pohlcujú oxid uhličitý.

Vytvárajú tieň, zvlhčujú a ochladzujú vzduch.

Zadržiavajú vodu a podporujú jej vsakovanie do pôdy tam, kde spadla.

Tlmia hluk a podporujú biodiverzitu.

Pozitívne ovplyvňujú naše zdravie a psychiku.

stromy v meste

Spomínate si na letné horúčavy, keď ste išli po rozpálenom asfaltovom chodníku v centre mesta? Je známe, že stromy v meste dokážu ochladiť ulice o viac ako päť stupňov. Zelená infraštruktúra poskytuje množstvo ekosystémových služieb. Zároveň vedecké štúdie poukazujú na fakt, že zeleň v mestách má pozitívny vplyv na zdravie a psychickú pohodu.

Napríklad deti vyrastajúce v štvrtiach s väčším zastúpením zelene, sú v dospelosti až o viac ako polovicu menej náchylné trpieť psychickými ochoreniami. » Dokonca pacienti v izbách s výhľadom na stromy znášajú pooperačné bolesti lepšie a strávia v nemocnici menej času ako tí, ktorí z okna vidia len múr. »

Stromy v mestách tak majú veľký význam nielen z hľadiska estetiky, mikroklímy a biodiverzity, ale aj z pohľadu verejného zdravia.


Naše edukačné a podporné aktivity

Pripravujeme edukačno-podporné aktivity v oblasti starostlivosti o stromy v mestskom prostredí. Strom je živý organizmus, ktorý pre udržanie zdravia a vitality v náročných mestských podmienkach potrebuje starostlivosť. Stromy v zastavaných lokalitách majú obmedzené priestorové podmienky v koreňovej zóne, ohrozuje ich sucho, extrémne teploty, kontaminácia pôdy, zemné a stavebné práce v okolí stromov a mnohé ďalšie stresové faktory vedúce k poškodeniam.

Všímate su stromy vo vašom okolí? Stromy sú často zaraďované do kategórie „luxury“ alebo „nice to have“. Chýba dostatočné povedomie a financovanie starostlivosti o stromy v mestách je nedostatočné. V urbanizovanom prostredí by sme však mali so stromami zaobchádzať ako s dlhodobou investíciou do životného prostredia, ktorá môže prinášať mnohé benefity aj pre zdravie obyvateľov.       
                                  


Prírode blízke riešenia

Prečo potrebujeme prírode blízke riešenia v meste?

● V dobre premyslených mestách je príroda integrovaná do mestského života tak, aby podporovala verejné zdravie a stabilitu ekosystémov.

● Rastúci počet obyvateľov v mestách čelí prejavom klimatickej zmeny, zníženiu kvality životného prostredia a ohrozeniu zdravia i duševnej pohody. Preto sa hľadajú nové stratégie a riešenia, ako týmto výzvam čeliť.

● Mnohé prírode blízke riešenia znamenajú prínosy pre verejné zdravie, spoločnosť a životné prostredie. Preto môžu predstavovať efektívnejšie riešenia než tradičnejšie prístupy.

balkóny so stromami