Poslanie

Chceme inšpirovať a motivovať ľudí žijúcich v mestách k všímavému spojeniu s prírodou pre zdravie, pohodu a udržateľnosť.

Ciele

Naše poslanie napĺňame prostredníctvom spoločensky prospešných služieb zameraných na podporu zdravia a duševnej pohody, ochranu životného prostredia a vzdelávanie v týchto oblastiach.

Aktivity

Organizujeme prechádzky v mestských lesoch a parkoch zamerané na podporu zdravia a duševnej pohody. Pripravujeme workshopy a vzdelávacie podujatia súvisiace s cieľmi združenia.

Všímavo strávený čas v prírodnom prostredí má pozitívny vplyv na fyzické i duševné zdravie a zároveň pomáha obnoviť spojenie s prírodou. Existuje vzťah medzi emocionálnym spojením ľudí s prírodou a ich pro-environmentálnym správaním. »

Podporujeme starostlivosť o stromy v meste, výsadbu stromov a prírode blízke riešenia pre udržateľné mestské prostredie.

Spolupráca

Budujeme medzisektorovú spoluprácu so zainteresovanými stranami z oblastí psychológie, vzdelávania, ochrany a tvorby životného prostredia, lokálnych komunít, urbanizmu a miestnej samosprávy.

Náš tím

Alena Vaľková

Príroda mi bola vždy blízka. Vďačím za to najmä rodine a miestam, v ktorých som vyrastala. V prostredí obklopenom lesmi má človek viac možností vnímať aj to, ako veľmi prírodu potrebujeme. Neskôr som všade, kde som žila, vyhľadávala na bývanie časti mesta s dostatkom zelene. Stretla som sa s mnohými príkladmi toho, ako si ľudia často hodnotu stromov vôbec neuvedomujú. V dnešnej spoločnosti je príroda a jej fragmenty stále viac niečím, čo využívame, konzumujeme, ale čo si iba málo všímame.

Vlastné skúsenosti ma inšpirovali k založeniu občianskeho združenia a rozvíjaniu aktivít, ktoré môžu byť efektívnymi nástrojmi na zvládanie výziev súčasnej doby. Sama som mala obdobia, počas ktorých som v rýchlom životnom tempe zabudla na to, ako nevyhnutne si potrebujeme zachovať rovnováhu a čas na spomalenie. V prírode máme príležitosť stíšiť sa, oddýchnuť si od množstva informácií, nekonečných zoznamov úloh a zregenerovať telo aj dušu. Absolvovala som vzdelávacie kurzy s cieľom získať odborné znalosti a prehľad o vedeckých poznatkoch v oblasti riešení založených na prírode. Moje angažovanie sa v starostlivosti o stromy v mestskom prostredí ma priviedlo k rozhodnutiu rozšíriť si obzory v arboristike.

Mám za sebou dlhoročné pôsobenie v odbore finančného manažmentu vo viacerých sektoroch. Pracovala som v komerčnej sfére, pre inštitúcie Európskej únie v Bruseli, regionálnu samosprávu aj neziskové organizácie. 

Som predsedníčkou občianskeho združenia a zároveň som matka, ktorej záleží na tom, aké životné prostredie zanecháme ďalším generáciám.

Certifikáty:

Waldbaden Trainer
WALDWELT – Institut für Waldbaden, Graz, Rakúsko

Slovenský certifikovaný arborista
ISA Slovensko, Český svaz ochránců přírody – Arboristická akademie

Absolvované kurzy:

Nature, Health and Well-being
European Centre for Environment and Human Health, University of Exeter

Nature Connection Facilitation Specialist
Forest Therapy Hub, online course

Forests for Human Health
FOREST EUROPE & Austrian Research Centre for Forests, Viedeň, AT

Zvládanie stresu pomocou všímavosti
Mindful.sk, 8-týždňový kurz Mindfulness-based stress reduction, SK

Ekosystémový prístup k starostlivosti o stromy v meste
Arboricultural Association, UK

Spolupráca

Simonne Vaďurová

Vyštudovala biológiu a neskôr psychológiu. Pracovala aj v občianskom združení Liga za duševné zdravie ako vedúca kancelárie a projektová manažérka.

Vo svojej praxi sa venuje neformálnemu psychologickému vzdelávaniu, podpore ľudí v náročných životných situáciách, v procese sebapoznávania a sebarealizácie, v budovaní zdravého životného štýlu, v nácviku relaxačných metód a výživovému poradenstvu.

V občianskom združení Stromosvet pôsobí ako konzultantka pre oblasť zdravého životného štýlu s prepojením prírody a jej benefitov pre duševné zdravie. So Simou sme konzultovali aj prípravu našich prechádzok a workshopov.

Užitočné linky

Životné prostredie

Hlavné mesto – Mestská zeleň
Mestské lesy v Bratislave
ISA Slovensko
DAPHNE Inštitút aplikovanej ekológie
Strom života


Zdravie a duševná pohoda

Liga za duševné zdravie
Burnout.sk

Mindpark.sk
IPčko.sk
Skutočne zdravá škola


Ekoturizmus a zodpovedné cestovanie

Watching.sk
Lesmír
Humnokemp