Všímate si prírodu v meste?


Prírodu môžeme nájsť všade okolo nás – aj v našich mestách a v okolí našich domovov. Jedným zo spôsobov ako študovať prírodu a jej biodiverzitu, je prepojenie vedcov a členov miestnej komunity prostredníctvom projektov občianskej vedy.

Projekt City Nature Challenge zapája obyvateľov miest do dokumentovania a spoznávania prírody v meste. Cieľom je poukázať na rozmanitosť mestskej prírody, prispieť k mapovaniu biodiverzity a k jej ochrane. Hlavnými organizátormi výzvy sú Kalifornská akadémia vied v San Franciscu a Prírodovedné múzeum Los Angeles.

Tohtoročný šiesty ročník globálnej výzvy City Nature Challenge sa rozšíril do viac ako 400 miest na šiestich kontinentoch a prvýkrát sme sa zapojili aj v Bratislave. Celosvetovo bol zaznamenaný rekordný počet viac ako 1,2 milióna pozorovaní za 4 dni výzvy City Nature Challenge 2021. Zdokumentovaných bolo viac ako 45 300 rôznych druhov, vrátane 2 100 vzácnych a ohrozených druhov.

K celkovým výsledkom sme prispeli aj v Bratislave, kde sa podarilo napriek nižšej účasti zaznamenať aj zaujímavé a vzácne druhy. Všetky fotografie a štatistiky si môžete prezerať prostredníctvom platformy iNaturalist. Podiel pozorovaní spĺňajúcich kritériá pre výskum dosiahol až 80% a Bratislava sa tak zaradila medzi prvých 20 miest v tejto kategórii (% Research Grade Observations). K presnosti dát prispeli pri identifikácii pozorovaných druhov aj odborníci z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave, organizácii a priebehu podujatia v Bratislave. Podporou pri propagácii projektu boli Hlavné mesto SR, Mestské lesy v Bratislave, Centrum vedecko-technických informácií SR a jeho Zážitkové centrum vedy Aurelium, vedecko-popularizačný portál Veda na dosah a magazín o vede a technike Quark. Sprievodné aktivity pripravili DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie a Mestské lesy v Bratislave.