Všímavosť a príroda – Ako nám môžu pomôcť?


Spomeňte si na moment, keď ste namiesto displeja mobilu sledovali motýľa poletujúceho z kvetu na kvet. Alebo kedy naposledy ste sa dotkli kôry stromu? A kedy ste pri prechádzke lesom pozorne vnímali zvuky, vône či slnko prenikajúce pomedzi stromy?

Pravdepodobne je to príjemná predstava. Veda to potvrdzuje, keď sme obklopení prírodou, cítime sa lepšie. Život v mestách a digitálna doba však často znamenajú výrazné obmedzenie kontaktu s prírodou.

Množstvo času trávime v interiéroch, máme chronický stres, sedavý spôsob života, hluk a znečistenie ovzdušia v mestách, to všetko prispieva k zdravotným problémom a psychickej nepohode. Popritom sme preťažení množstvom informácií, tlakom na výkon a neustálym rozptyľovaním sa prostredníctvom digitálnych zariadení. Objavujú sa pocity vyhorenia a celkového vyčerpania, ktoré sú častým problémom dnešnej doby.


Ako nám môžu pomôcť všímavosť a príroda?


Podpora zdravia a duševnej pohody

V Japonsku v 80. rokoch prišli s nápadom lesných kúpeľov, čo v preklade znamená „ponorenie sa do atmosféry lesa“. Bolo to založené na myšlienke, že ak ľudia budú chodiť do lesa kvôli svojmu zdraviu, pravdepodobnejšie budú lesy aj chrániť. Metóda ponúka priestor na vnímanie prírody so zapojením zmyslov a sprítomnenie sa v danom momente. Všímavo strávený čas v prírodnom prostredí pomáha spomaliť, odbúrať stres a zlepšiť psychickú pohodu. Vďaka vedecky podloženým prínosom pre zdravie a duševnú pohodu sa tieto wellness aktivity rozširujú do celého sveta.

Životné prostredie a udržateľnosť

Zároveň existuje aj ďalší aspekt spojenia s prírodou vo vzťahu k tomu, ako si ju ceníme. Z výskumov vyplynulo, že ak sme emocionálne spojení s prírodou, máme väčšiu tendenciu k pro-environmentálnemu správaniu. Ľudia, ktorí trávili viac času v okolitom prírodnom prostredí, cestovali ekologickejšie, viac recyklovali a boli ochotnejší zapojiť sa do environmentálnych dobrovoľníckych aktivít. Obyvatelia miest potrebujú pozitívnu interakciu s prírodou, aby lepšie pochopili a ocenili jej hodnotu.


Príroda a jej fragmenty v mestách sú stále viac niečím, čo využívame, konzumujeme, ale čo si iba málo všímame. Zabudli sme vnímať hodnotu prírody a našej pozornosti bežne uniká. Ak sa naučíme byť všímaví a dokážeme integrovať prírodu do bežného života aj v mestách, môžeme podporiť zdravie ľudí aj ochranu životného prostredia.

Zdroje:

Kinver, M. (2020, January 15). Reconnecting with nature ‘triggers’ eco-actions. BBC News.
https://www.bbc.com/news/science-environment-51110546

Sherwood, H. (2019, June 8). Getting back to nature: How forest bathing can make us feel better. The Guardian.
https://www.theguardian.com/environment/2019/jun/08/forest-bathing-japanese-practice-in-west-wellbeing

Why Our Connection with Nature Matters. (2017, January 3). Psychreg (Richardson, M, University of Derby).
https://www.psychreg.org/connection-with-nature

Finding connections to nature in cities is key to healthy urban living. (2016, June 3). UW News (Ma, Michele).
https://www.washington.edu/news/2016/06/03/finding-connections-to-nature-in-cities-is-key-to-healthy-urban-living/